A) TANIMLAR:

1. RADYO YÖNETİMİ:

Radyo Yönetimi: Radyo Kurucusu, DJ Admini, DJ Admin Yardımcısı, grup/sayfa yöneticilerinden oluşur. Her türlü görevlendirmede öncelikle gönüllülük esastır. İş bölümü ve görevlerin yerine getirilmesinde paylaşım, yardımlaşma, destek, sorumluluk ve özveri gösterilmesi beklenmektedir.

Radyo Yöneticilerinin özellikleri, görev ve yetkileri şu şekildedir.

1.1. Radyo Kurucusu:

Radyonun Kurucusu, Radyonun asli yöneticisi, organzatörü, finansörü, resmi temsilcisidir. Radyo ile organik bağı bulunan sosyal medya gruplarının ve web sitelerinin sahibidir. Radyo görevlilerini atama, DJ leri yayına alma, DJ lerin görevine son verme, radyo web sitesini, yayın yapılan hostingi, açma, kapatma, değiştirme, radyo yönetimini atama, feshetme, yayınları sonlandırma, yayın kurulunu toplama, otodj’in çalacağı müziklerini belirleme upload etme yetkilerine haizdir. Radyo adına açıklama yapmaya yetkili tek kişidir. Radyo yönetiminiden bir kişinin, DJ adminlerinin, DJ’lerin ve konukların (Eğer Radyo Kurucusu tarafından resmi olarak görevlendirilmemiş ise.) radyo adına yaptıkları kişisel beyanları, bülten veya bildirileri radyoyu ve kurucusunu kesinlikle bağlamaz. Radyonun resmi kanaati ve görüşü olarak değerlendirilemez.

1.2. DJ Admini (Administrator):

DJ’lerin yönetilmesi, organizasyonu, koordinasyonu, eğitilmesi, denetlenmesi, DJ lerin program akışlarının hazırlanması, yayına alınması ve yayından çıkartılması görevini üstlenir. Radyo Yönetiminin doğal üyesidir. DJ ler yayın akışları, değişiklikler, aksaklıklar, sorunlar konusunda DJ admini ile irtibat halinde olurlar. DJ adminleri yeni DJ lerin radyo kadrosuna, yayına alınması veya mevcut bir DJ in radyo kadrosundan çıkartılması yayınlarına son verilmesi için tek başlarına yetkili değildirler. Bu tür durumlarda, DJ adminini önerisi ile Radyo Grup ve Sayfa yöneticilerinin ortak kararı gerekir.

DJ admininin DJ ler üzerindeki otoritesi kesindir. DJ ler, DJ adminin direktiflerine, yönlendirme ve tavsiyelerine uymak zorundadırlar.

DJ admini, DJ lere sormaksızın yayın saatlerini değiştirebilir. Yayın akışlarında değişiklik yapabilir veya önemli bir gün veya yayın durumda, yayın boşluğu açmak için o günkü yayınını iptal edebilir. Ancak bu durum DJ’e makul bir süre önceden tebliğ edilmek zorundadır.

DJ admini Radyo1959 un yayın akışından ve düzeninden direk sorumludur. Yayın alamayacak DJ lere izin verebilir. Yerine başka DJ görevlendirebilir. Yayın anında DJ’e her durumda müdahale edebilir.

DJ Admini, anma programlarının ve özel günlerde, özel yayınların hazırlanmasında DJ leri görevlendirir ve yönetir.

DJ admini bu görevini yürütürken Radyo1959 ilke ve kurallarına uygun davranmak zorundadır. Keyfi davranamaz, ayrım yapamaz.

1.3. DJ Admin Yardımcısı (Co-Administrator):

DJ Admin Yardımcısı, Radyo Yönetimi tarafından DJ Admininin önerisi ile Radyo1959‘da en az 6 Ay kesintisiz yayın almış DJ ler arasından seçilir ve Yönetimin onayı ile atanır. DJ Admin Yardımcısı, DJ Adminin yönetiminde kendisine her konuda yardımcı olur. DJ Admininin bulunmadığı zamanlarda Tam Yetkili DJ Admini olarak görev yapar. Tüm DJ ler, DJ Admininin olmadığı durumda DJ Admin Yardımcısının talimatlarına uymak zorundadır.

1.4. Dİğer:

Eğer canlı yayın sırasında, grup ve radyo yöneticilerinden herhangi birinin bulunmaması durumunda DJ Adminliği görevini o anda reji odasında bulunan “EN KIDEMLİ DJ” üstlenir. Bu görevi üstlenen En Kıdemli DJ, “DJ Admini”nin yetkilerini kullanır. Bu durumda yayındaki DJ’ler; DJ Admini görevini üstlenen “En kıdemli DJ”in talimatlarına koşulsuz uymakla yükümlüdürler.

2. DİĞER GÖREVLİLER VE KURULLAR

Radyonun yürütülmesinde yardımcı olanlar ve yardımcı görevleri yürüten kişi ve kurullardır. Radyo yönetimi tarafından atanırlar.

2.1. Yayın Kurulu:

Yayın Kurulu, yukarıda belirtilen radyo yönetim ekibi ve dj lerden oluşur. DJ lerin Radyo1959 Yayın Kurulunda yer alabilmesi için, Radyo1959‘da en az 6 ay süreyle kesintisiz, ilke ve kurallara uygun yayın/ program yapmış olmaları koşulu aranır. Yayın Kurulu ayda en az bir kez toplanarak gerekli değerlendirmeleri yapar, yeni yayın akışı, yayına alınması veya kaldırılması gereken programları konuşur ve karar bağlar. Yayın kurulu DJ lerin yayın alması veya yayından uzaklaştırılması konusunda karar alamaz.

2.2. Program Sorumlusu (Direktörü):

Radyo1959 Programlarının haftalık, aylık, yıllık yayın akışının hazırlanması, içeriği, konukları, teması, saatlerini düzenler, tema ve müzik türlerinin çakışmaması, haftalık mantıklı dağılımının yapılması, program beğeni seviyesinin takip edilmesi işlev ve görevlerini üstlenir. Radyo Yönetiminin Doğal Üyesidir.

2.3. Müzik Direktörleri, Danışmanları:

Müzik konusunda yeterli bilgiye sahip, akademisyen, öğretmen, müzisyen kişilerden oluşur. Müzik konusundaRadyo1959‘a teknik, teorik bilgi ve katkı sağlayacak kişilerdir.

2.4. Reji:

Her canlı yayında o anda DJ odasında bulunan DJ, diğer Dj in Rejiliğini yapar. Yayının kalitesini takip eder. Herhangi bir aksaklıkta Yayındaki DJ’i, uyarır. İsteklerin yönetilmesi, istekhattı takibi, DJ reklamının atılması, radyo sayfa ve gruplarındaki paylaşımların takibi v.s. konularda yayındaki DJ’e yardımcı olur onu yönlendirir, teknik olarak yönetir, yönlendirir. DJ’ler Rejinin teknik direktiflerine, yönlendirmelerine, kalitenin bozuk olması durumunda yayını bırakması yönündeki taleplerine uymak zorundadır.

2.5. Radyo Editörü:

Radyo Programlarının Text lerinin hazırlanmasında, Radyo Web Sayfalarının, makale ve paylaşımlarının yazılmasında, editlenmesinde, denetlenmesinde görev alırlar. Radyo Editörlerinin yazı hazırlama, anlatım yeteneneği ve imla ve dil bilgisi olması gerekir.

2.6. Araştırma, inceleme, hakla ilişkiler, toplantı ve organizasyon komisyonları

Gerekli görülürse bu alanlarda kurullar oluşturulabilir. İsteyen herkes bu kurullarda görev yapabilir. Görevler gönüllük esaslarına göre yapılır. Kimse zorlanamaz.

TEKNİK EKİP:

2.7. Webmaster:

Web Sitelerinin Genel Sorumlusudur. Web Sitelerinin dizaynı, yapılandırılması, bakımı, teknik sorunlarının giderilmesi, kodların hazırlanması gibi görevleri üstlenir. Radyo Kurucusu tarafından atanır.

2.8. Yardımcı Teknik Ekip:

Radyonun teknik işleyişine ve DJ lerin yayınla ilgili teknik sorunlarına yardımcı olur. Çözüm üretir. Radyo Kurucusu tarafından görevlendirilirler. Teknik ekipte yer alan kişilerin DJ olması zorunlu değildir. DJ ler teknik ekibin uzaktan kontrol programı kullanarak PC lerinde yayınla ilgili programları düzenlemelerine izin vermek zorundadırlar.

B. RADYO PROGRAMLARI:

1. CANLI YAYINLAR:

Radyo1959 canlı yayın kuşağı gündüz ve gece olmak üzere ikiye ayrılır. Gündüz kuşağı 08:00-20:00, Akşam kuşağı 20:00-01:00 saatleri arasındadır.
DJ’lerin sundukları programların içerikleri Radyo1959 yayın ilke ve kurallarına uygun olarak, DJ’ler veya Program Yapımcıları tarafından oluşturulur. DJ lerin yayın içerikleri önceden kontrol ve denetime tabi tutulmaz. Akıl, sağduyu, mantık, vicdan ve otokontrol her DJ’in başvurması gereken yol ve yöntemlerdir.

Canlı Yayınlar aşağıdaki biçim ve özelliklerde yapılabilir.

1.1) Temalı/Konulu Yayınlar

DJ veya Yapımcının, bir konu üzerine hazırladığı yayınlardır. Yayın içeriği Radyo1959 ilke ve kurallarına uygun olarak yapılır. Önceden denetime tabi tutulmaz. Temalı yayınlarda, yayın konseptini bozacağı için DJ istek kabul etmez.

1.2) Serbest Yayınlar

DJ veya Yayıncının belirli bir müzik türüne bağımlı kalmaksızın, kendi seçimi ve isteğine bağlı olarak yaptığı yayınlardır. DJ in istek çalması kendi inisiyatifindedir.

1.3) Katılımcı/Konuklu Yayınlar:

Bir konu üzerine veya sadece söyleşi amaçlı olarak Radyo1959 DJ lerinin konuk kabul etmeleri üzerine yapılan yayınlardır. Konuklar SKYPE veya Telefon aracılığıyla yayınlara katılabilirler. Yayın kontrolü ve sorumluluğu yayını yapan DJ e aittir. Radyo1959’un yayın tekniği açısından, konukların yayında yaptığı konuşmaların teknik olarak kesilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla katılımcıların canlı yayında söyledikleri sadece kendilerini bağlar ve bu konuda her türlü maddi manevi ve hukuki sorumluluk kendilerine aittir.Yayıncı ve Radyo1959 yönetimi bundan sorumlu tutulamaz.

1.4) Belirli bir müzik türü üzerine yapılan yayınlar;

Radyo1959; Halk Müziğimize ve Türk Sanat Müziğimize destek olmayı ilke edinmiştir. Bu müzik türleri için en az haftada bir yayın gününü ayırmak durumundadır. Kural olarak bu tür müzikler üzerine yayın yapan DJ ler bu yayınlarında başka bir müzik türü çalmazlar.

Öte yandan Radyo1959 evrensel müziğin destekleyicisidir. Her dilde ve her türde müziğe adanmış yayın yapabilir.

1.5) İstek Yayınları:

Radyo DJ ve yayıncılarının dinleyici isteklerini karşılamak üzere yaptıkları yayınlardır. Eğer önceden açıklanmamış ise istekler karışık olabilir. Fakat belirli bir müzik türü üzerine istek yapılıyor ise (Örneğin; TSM, Halk Müziği, Yabancı Müzik, Blues v.s.) istekler yayın konseptine uygun olmalıdır. Bu durumda konsept ve tür dışında gelen istekler DJ tarafından çalınmaz.

Radyo1959 bir istek yayını yapan, şarkı isteklerini karşılayan radyo olma amacını taşımaz.

Prensip olarak Radyo1959 sözel programlar, bilgilendirici, haber niteliği taşıyan, tartışma ve fikir alışverişi içeren yayınları destekler. İstek yayınları genel yayınların %50 sini aşamaz.

Serbest yayın yapan DJ ler dinleyicilerinin bu taleplerini yerine getirebilir. Bu tür yayınlar istek yayını olarak nitelendirilmez. İsteklerin karşılanıp karşılanmaması keyfiyeti yayıncıya aittir.

Radyo1959‘da Karışık, Yerli, Yabancı, Sanat Müziği ve Halk Müziği ve her müzik türünde istek programları yapılabilir.

İstekleri karşılama koşulları ve kuralları istek hattı sayfamızda ve sitemizde açıkça belirtilmek zorundadır.

1.6) Özel Yayınlar

Radyo1959 için değer ihtiva eden tüm sanatçılar, müzisyenler bilim adamları, edebiyatçılar, devlet adamlarının ölüm ve doğum yıldönümleri, anma programları, toplumsal olayları, ölümleri, katliamları kınama yayınları aynı gün saat 21:00 – 24:00 kuşağında yer alacaktır.. O gün canlı yayın kuşağında yayın alan DJ bu anma programını Radyo1959 yayın ilkeleri doğrultusunda yapmakla görevlidir. Bu anma programını tek başına yapmak isteyen gönüllü olan DJ ler, görevli DJ den izin alarak, DJ Adminine bilgi vererek, uygun bulunduğunda yayın yapabilirler.

Bu tür anma yayınlar asgari 30 dk olmalıdır. Anma ve Özel yayın bittiğinde Akabinde DJ normal yayın akışına devam edebilir.

Önemli olay ve günlerde DJ’ler anma programı yapmak zorundadırlar. Yapamayacak durumda iseler yayın gün ve saatlerini bir başka DJ’e devretmek zorundadırlar.

Diğer canlı yayın kuşaklarında normal program aksatılmadan program akışı içerisinde özel güne veya anma yayınına atıfta bulunulabilir . Ancak bu anma süreci yayının toplam 30 dakikasını aşmayacak, esas anma programını engellemeyecek şekilde planlanmalıdır.

DJ ler yayın günlerine isabet eden anma programı veya özel yayınları yönetimin inisiyatifini, uyarısını ve talimatını beklemeden hazırlanmak durumundadırlar.

Nihai olarak anma programının yapılıp yapılmayacağını, kimin yapacağını DJ Admini belirler. Gerekirse DJ’i bizzat görevlendirir.

2. OTOMATİK YAYINLAR

Canlı yayın saatleri dışında yapılan OTODJ yayınlarıdır.

OTODJ çalma listelerinin hazırlanması, yayına verilmesi Radyo1959 yönetiminin veya görevlendireceği kişilerin sorumluluğundadır. OTODJ de çalınacak şarkılar Radyo1959 yayın ilke ve kurallarına aykırı olamaz.

3. PROGRAM HAZIRLAMA:

İsteyen herkes Radyo1959 için program yapma isteklerini yöneticilere iletebilirler.
Programlar Sözel ve Müzik içerikli olmak üzere iki türlü yapılır. Kural olarak programlar yaz ve kış dönemlerine göre en az 6 aylık olarak hazırlanır. Radyoda program yapmak isteyen kişiler en az 6 aylık sezonlar için program hazırlamak durumundadırlar. Yapımcıların programlarındaki konuklar ve sunucular için yayın kurulundan onay istemesi gerekmektedir. Bu altı aylık sürenin bitiminde yayıncının programlarına devam edip etmeyeceği yayın kurulunun insiyatifindedir.

Radyo1959‘da program hazırlamak isteyenler, program konuları ile ilgili olarak radyo yöneticilerine, program içeriği, süresi, teması, müzik türü, gruplar, solistler, konuklar hakkında bilgi vererek projelerini iletirler. Programın yayınlanıp yayınlanmamasına Radyo Yönetimi karar verir.

C) DİĞER HUSUSLAR:

1. Dinleyici İstekleri

İstekler kural olarak istek sırasına göre çalınırlar. DJ ler, istekleri çalıp çalmamakta kendi inisiyatiflerini kullanırlar. Dj ler kendilerini rahatsız eden dinleyicilerin gruplardan çıkartılmasını ve engellenmesini yönetimden talep edebilirler. Ayrıca kendi yayınlarında bu tutumlarına devam eden dinleyicileri istek hattından, radyo yayını dinlemekten yasaklayabilirler
Kural Olarak öncelikle radyonun istek hattından yapılan istekler karşılanmak, diğer radyo sayfalarından ya da özel olarak gelen isteklere daha sonra yer vermek esastır.. İstek hattına ulaşan istekler ve mesajlar DJ tarafından gözden geçirilir ve sakınca görülmez ise ana sayfada yayımlanır. İstek Hattı yayından 15 Dk önce açılabilir. Ancak en geç yayın bitiminden 5 Dk önce kapatılmalıdır. Yayın uzatmalarında İstek hattı açık tutulmamalıdır.
Yayın sonunda İstek hattından çıkan DJ önce istek hattını kapatmalı, arkasından Oto DJ logosunu aktifleştirmeli ve nihayetinde Yönetimce başka bir durum belirtilmedikçe “İstek Paneli”ndeki mesajları yayından kaldırarak arşivlemelidir. İstek hattını diğer DJ e temiz ve boş olarak sunmalıdır.
İstek alsın veya almasın her DJ istek hattından kendi logosunu aktifleştirmelidir.. Böylelikle dinleyicilere o anda kimin yayında olduğu logosu ana sayfada yayımlanacaktır.

Dj kendi yayın konseptine uymayan istekleri çalıp çalmamakta serbesttir. Bundan DJ sorumlu tutulamaz.

Radyo ilke ve kurallarına, manifestosunda yazan hükümlerine aykırı istekler kesinlikle karşılanmaz.

2. Yayın Akışının Kesilmesi

Yayın akışı, dinleyicilere verilmiş bir sözdür. Akıştaki bir değişiklikten sonra, mümkün olan en kısa zamanda ilan edilmiş yayın akışına dönmek esastır. Anlık olarak yayın akışı YÖNETİCİ, REJİ veya Yayındaki DJ tarafından bu hiyerarşik sırada değiştirilebilir. Bunun için, yayın esnasında ulusal veya uluslararası düzeyde infial yaratacak bir olayın olması (Doğal felaketler, ölümler, toplumsal olaylar, kazalar gibi) gerekir. Bu durumda DJ rejinin yönlendirmelerine uymak zorundadır. Kınama bildirileri, protesto anonsları olayın DJ veya Yöneticiler tarafından duyulması anında yapılmalıdır. Reji Radyo1959 manifestosuna aykırı yönlendirme yapamaz. Böyle bir durumda DJ Rejiye uymaz. Her iki durumda da talimata uymayan/Manifestoya aykırı talimata uyan DJ veya Reji, ortaya çıkan durumun sorumluluğunu üstlenmek,sonuçlarına katlanmak zorundadır. Yayın akışında kalıcı değişiklik ise, ulusal düzeyde (ya da tüm dünyayı etkileyen uluslararası boyutta) bir doğal felaket, ulusal bir liderin ölümü, toplumsal olaylar, kazalar, savaş gibi olağanüstü durumlarda, düşünülebilir. Şarkı akışı değiştirilir tüm canlı yayınlar olağanüstü duruma geçerler.
Bu durumda karar mercii Radyo Yönetimidir. DJ’ler bu konuda tek başlarına karar veremezler.
Olağanüstü durumlarda Radyo1959 yayın programını ve içeriğini değiştirebilir.

3. DJ’in YAYINDAN ALINMASI:

Prensip olarak bir DJ yayın esnasında yayından alınmaz.

DJ Radyo1959 yayın kural ve ilkelerine aykırı yayın yaptığında bir kez özel mesajla veya DJ odasında ikaz edilir.

Ancak yapılan ikazlara rağmen bu tutumunda ısrar eder veya yaptığı yayın ve söylemleri ile Radyo1959 ilke ve kurallarına aykırı yayın yaparak telafisi imkansız zarara sebebiyet olacak ve Radyo1959 imajını, itibarını sarsacak, evrenselliğine, duyarlılığına ve manifestosuna bariz bir şekilde ve kasten aykırı yayın yapan DJ derhal yayın anında yayından uzaklaştırılır. Şifreleri iptal edilir. Bir daha Radyo1959’da yayın ve görev almalarına izin verilmez. Tedbiren Tüm Radyo1959 gruplarından, sanal ortamlardan ve platformlarından da ilişiği kesilir.

D) DJ’LERİN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU KURALLAR VE DJ YÖNETİMİ

Radyo1959 DJ’leri , Radyo1959‘da sürekli yayın yapan, yönetim olarak onaylanmış kadrolu DJ lerdir.
Radyo1959‘da kadrolu olmayan, yönetim tarafından onaylanmamış hiç kimse bağımsız yayın alamaz, program yapamaz.

Konuk DJ Statüsünü Yönetim belirler.

DJ’ler DJ Admini ve Yardımcısı tarafından yönetilirler. Radyoda yayın alan tüm DJ lerin Radyo yönetiminin, DJ Admininin ve Yardımcısının talimatlarına uyması esastır.

 1. DJ ler kendilerini övecek, yüceltecek, ben merkezli, kişisel egolarını öne çıkartan, bireysel yayınlar yapamazlar. Övülmesi ve öne çıkartılması gereken Radyo1959 tüzel kişiliğidir.
 2. DJ ler Toplumun ülkenin hassasiyetlerini gözetmek zorundadırlar. Bunun ötesinde düşüncelerini özgürce ifade edebilirler. Bu fikirlerin dile getirilmesinde sorumluluk sadece kendilerine aittir.
 3. Her DJ yaptığı yayını bilgisayarına kaydetmek ve saklamakla, istendiğinde radyo yönetimine vermekle mükelleftir.
 4. Periyodik yayın alan veya bu talepte bulunan DJ ler kendilerine verilen yayın saatlerine ve sürelerine uymak zorundadırlar. Makul ve maksimum yayın süresi iki saattir. Bu yayın süresi isteklerin karşılanması, veya programın bütünlüğünün korunması amacıyla azami 15 Dk aşılabilir. Daha uzun süreli bir uzatma gerekiyorsa DJ Admini veya Radyo Yöneticilerinden izin alınmalıdır. DJ ler kendilerine belirtilen yayın saatinden önce yayın alamazlar. Yayına tam saatinde başlamak ilke ve sorumluluğumuz gereğidir. Arka arkaya yayın alan DJ ler diğer DJ in yayın almasından en az 5 dk önce yayını bırakmak durumundadırlar.
 5. Teknik nedenlerle kesintili ve parazitli yayın yapma durumunda kalan DJ ler yayını bırakmalı veya o anda boş olan başka bir DJ den yayını sürdürmesi ricasında bulunmalıdırlar. Kalitesi bozuk ve kesintili yayın kesinlikle yapılmamalıdır. Böyle bir durumda, Dj odasında bulunan Dj ler veya yöneticiler Ana sayfaları, burada bulunan dinleyicileri bilgilendirecek, teknik aksaklıktan, yayın değişikliğinden haberdar edeceklerdir.
 6. Diğer DJ ler ve Yönetim, yayın alacak DJ’in yayın saatlerini ve yayın konusunu içeren afiş, yazı v.s. duyurusunu ve Radyo1959dinleme linklerini Radyo1959 grubunda yayımlamak konusunda işbirliği yaparlar. DJ in yayını bittikten sonra başa tutturulan gönderiler kaldırılmalıdır. Yayın alan DJ ler, gerektiğinde veya istediklerinde ana sayfalara ve gruplara “Yayındayım” bilgisini, paylaşımını atabilirler. İstek alınsa da alınmasa da her DJ istekmatikten DJ logosunu aktifleştirecektir.
 7. Kendisine verilen yayın kuşağında yayın alamayacak DJ önceden DJ admini veya yöneticileri haberdar etmek zorundadır. Yayın değişiklikleri yine Radyo1959 duyuru hesabı kullanılarak ilgili gruplarda yayımlanır. İkazlara rağmen geçerli bir gerekçe olmadan, haber vermeksizin, afişi atıldığı halde keyfi olarak yayın almamakta ısrar eden DJ lerin yayınlarına son verilir. Radyo ile ilişiği kesilir.
 8. Koşullar ve gerekçesi ne olursa olsun hiç kimse (Yöneticiler de dahil), Yönetime haber vermeden, keyfi olarak yayın saatleri dışında yayın alamaz. Keyfi olarak yayın saatlerini değiştiremez, erteleyemez, öne alamaz, uzatamaz veya zamanından önce bitiremez, deneme yayını yapamaz (Teknik zorluk ve olağanüstü koşullar hariç)
 9. Yeni DJ lerin, Radyo1959’un prime time saatlerinde yani gündüz 14-16 ve gece 22-24 saatleri arasında yayın almaması esastır. Bu saatler dışında radyo yöneticilerinin kendilerine tahsis ettiği saatlerde yayın alabilirler. Radyo1959 Kadrosuna yeni katılan DJ, bir aylık bir deneme süresine tabi tutulur. Yayın kurulu tarafından yayınları takip edilen ve değerlendirilen DJ in programa devam edip etmeyeceğine “Radyo1959 Yayın Kurulu” karar verir. Yeterli düzeye ulaştıkları, Radyo ilke ve kurallarına uygun program ve yayın yaptıkları belirlenenler DJ’ler radyo yöneticileri tarafından radyo kadrosuna alınırlar ve ana yayın saatlerinde yayın verilebilir. Deneme süresinde yayın alan DJ “Konuk DJ” olarak kabul edilir.
 10. Çalınan müziklerin ses kalitesine DJ’lerin dikkat etmesi gerekir. 128 kbs den düşük kalitede parçaların, konser çekimi kayıtların, içinde reklam olan şarkıların, başka radyo cıngıllarının çalınmamasına dikkat edilmelidir. Şarkı, sanatçı, albüm isimlerinin yer alması gereken TAG’ler içerisinde, dosya isimlerinde paylaşım sitelerinin adı, reklamı ve web adresi olan şarkıların çalınması yasaktır. Bu şarkıların isimleri ve IDTAG lari mutlaka değiştirilmelidir. Şarkı isimlerinde, IDTAG lerde Türkçe karakter kullanılmaması sistemde düzgün gözükmesi açısından bir gerekliliktir.
 11. Bir DJ en çok haftada iki gün, ikişer saati aşmamak üzere toplam dört saat yayın alabilir. Ayrıca 15 günde bir veya daha uzun sürelerde yayın almak isteyen DJ lere yönetim gerekli anlayışı gösterir. DJ ler Radyo1959 DJ kadrosuna girdikleri anda yayın saatleri konusunda verdikleri taahhüde uymak durumundadırlar.
 12. DJ ler yayınlarında kesinlikle kişisel reyting kaygısı gütmezler. Yayınlar, dinleyen bir tek kişi bile olsa aynı kalite ve ciddiyetle yapılmak zorundadır. Reytingler gerektiğinde yönetim tarafından takip edilir ve aylık olarak ilgili sitelerimizde yayımlanırlar. Ana sayfalarda kesinti olması durumunda, eğer Radyo Server’i online durumda ise DJ yayını kesmez. Reji’de bulunanlar, dinleyicileri winamp veya mediaplayer dosyalarına yönlendirirler.
 13. Her DJ yayın sonunda kendisinden sonra yayın alacak DJ in programının tanıtımını yapma, yayın saatlerini duyurma nezaketini gösterecektir. Ayrıca her DJ Radyo1959 cıngıllarını arşivinde bulundurmalı, şarkı aralarında anons öncesi ve sonrasında çalarak Radyo1959 reklamını yapmalıdır.
 14. DJ’lerin, radyo yayınlarında ticari nitelikli kişi, kurum ve kuruluşların reklamını yapması kesinlikle yasaktır.
 15. Her DJ in bilgisayarında, Youtube müzik indirme programı, Teamviewer, Skype, Virtual Audio Cable gibi programların bulunması gerekmektedir. Ayrıca her DJ mutlak surette yayın yaptığı PC programını makul bir şekilde kullanmayı ve ayarlarını yapmayı, istek hattını ve teamviewer’i kullanmayı bilmek, öğrenmek zorundadır. DJ ler, yöneticilerin ve diğer sorumlu ekibin Teamviewer ile bilgisayarlarına girerek gerekli programların kurulumunu yapmalarına ve ayarları düzeltmelerine izin vermeleri gerekmektedir. Teamviewer ile DJ in PC sine giren teknik ekip DJ in özel bilgilerine bakmaz, deşifre edemez.
 16. Radyo1959’da DJ lik yapmak isteyenler, Radyo Yayın İlkelerine, bu Dj Yönergesine ve Yöneticilerin talimatlarına uymak koşuluyla Radyo1959 kadrosuna alınır ve yayın yapabilirler. DJ Başvuruları Radyo Yönetimince incelenir ve karara bağlanır. Her tecrübeli DJ’in, yeni DJ’e yardım etmesi esastır. Yardımlaşma ve bildiğini saklamama ve paylaşma, amatör ruhun, insan olmanın, kolektif çalışmanın vazgeçilmez öğesidir. Hiç bir yönetici ve DJ, Radyo1959 da maddi çıkar, maaş, para karşılığı görev alamaz.
 17. DJ Deneme Yayınları, eğer önceden planlanmış bir yayın yoksa gece saat 24:00’den sonra yapılır. Deneme yayını yapmak isteyen dj reji odasına durumu bildirir, yayına gerek olup olmadığına yöneticiler karar verir. Deneme yayınları bizzat yöneticiler veya görevlendirecekleri kişilerin denetiminde yapılır. Deneme yayınlarında, “test, deneme” gibi anonslar kullanılmaz. Makul anonslar ile normal yayına girilir. Şarkılar kesinlikle yarıda kesilmez. Azami yarım saat sürer.
 18. Hiç bir DJ gizlenmeyecek derecede alkollü olarak yayın alamaz. Yayına aldığı konuklardan ve kontrolünden sorumludur. Taşkınlık, küfür, hakaret, sataşma, kişisel haklara saldırı, pornografi içeren veya ima eden konuşmalara, aşırı alkol alarak yapılan katılımlara izin vermez. Bu durumları tespit ettiğinde konuğu derhal yayından alır. DJ yapılan ikaza rağmen alkollü yayın almaya devam ederse yayınına son verilir. Konuğu kontrol edemeyen DJ in konuk alması süresiz yasaklanır.
 19. Radyo1959un esas yayın kadrosunda yer alan DJ başka bir internet radyosunda yayın yapamaz, radyolarında, gruplarında görev alamaz. (Ulusal veya Yerel FM Radyolar bu yasağın dışındadır.)
 20. Konuk veya Joker DJ lerin aynı zamanda başka radyoda görev almalarında, yayın yapmalarında sakınca yoktur. Radyo1959‘da yayın alan konuk veya joker DJ ler, Radyo1959 gruplarında, sitelerinde, yaptıkları yayınlarda yayın aldıkları diğer radyoların linkini paylaşamazlar, tanıtımını, reklamını ve duyurusunu yapamazlar. Bu radyoların istekmatik veya skype linkini veremezler. Ayrıca yönetimin bilgisi haricinde yayınları başka radyoların ip ve portlarına yönlendiremezler. Bunun için önceden izin almak durumundadırlar. Bu durumu tespit edilen DJ in yayını banlanır. Şifreleri iptal edilir. Bir daha yayın hakkı verilmez.
  İstisnai olarak önceden izin almaksızın kendi kişisel web sitelerinde radyo yayınlarını verebilirler. Prensip olarak bu durumu radyo yönetimine bildirmelidirler.
 21. Her DJ öncesinden yönetimi bilgilendirerek yayınına konuk alabilir. Skype veya MSN üzerinden konuk alan DJ ler Radyo1959resmi skype veya msn adresinden başka bir adresten konuk alamazlar. Telefon ile yayına konuk alan DJ’in kendi telini vermesinde herhangi bir sakınca yoktur. Konuk kontrolü ve sorumluluğu DJ e aittir. Konuklar nick, rumuz, sahte isim ile yayına bağlanamazlar. DJ aldığı konuğun gerçek ismini kimliğini bilmiyorsa yayına almaz, yayın sırasında bu durum tespit edilirse yayından derhal çıkartır. Gerçek kimliğini saklamak isteyen konukların isimleri yayında deşifre edilmez. Yayına alınan konuğun yayında yaptığı konuşmalardan Radyo1959 aleyhine doğabilecek her türlü maddi manevi ve hukuki sorumluluk konuk alan dj e ve bizzat konuğun kendisine aittir. Radyo yönetimi konuklarla yapılan söyleşilerden sorumlu değildir.


E) SORUMLULUK

 • Radyoda ve radyo sayfalarında yapılan her türlü paylaşımlardan, yayımlanan yazı ve makalelerden, yayınlardan, yayına alınan konukların söyleşilerinden herkes yasalara karşı kişisel olarak sorumludur. Radyo yönetimi ve sayfa sahipleri bunlardan sorumlu tutulamaz.
 • Radyo1959 da yayımlanan müzikler, kısıtlı bir kitleye ve sanatçıları, çalışmalarını ve albümünü tanıtımına yönelik olarak yayımlanmaktadır. Radyo1959 yayımladığı müziklerden hiç bir şekilde gelir elde etmez, fayda sağlamaz, bu müzikleri paylaşmaz ve dağıtımını yapmaz. Sanatçıların tüm albümlerini dinlemek, sanatçıyı desteklemek adına albümlerinin yasal kopyaları Müzik Marketlerden satın alınmalıdır.
 • Radyo yayınlarını dinleyen, Radyo1959‘da görev alan herkes bu koşulları önceden kabul etmiş sayılır. Bu koşulları kabul etmeyenler Radyo1959 Kurullarından, DJ kadrosundan ve ilgili sitelerden çıkabilirler.
 • Bu şartların okunmamış olmasından veya okumuş olup da bunlara uygun davranılmamasından kaynaklanabilecek her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerle ilgili olarak, radyo1959.com site yöneticilerinin ve sahiplerinin ve/veya bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Radyo1959‘un yetkilendirdiği ve görevlendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Radyo1959 web sitelerinde veya Radyo1959 yayınlarında yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan dolayıRadyo1959 siteleri yöneticilerinin ve sahiplerinin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
 • radyo1959.com ve bağlı tüm radyo web sitelerini ziyaret edenler web sitesi haritasını kullanmaya başlamakla, Radyo1959‘da yayın almakla veya bir göreve atanmakla bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
 • Bu ilke ve kurallar Radyo1959 yöneticileri tarafından yürütülür.