ilke ve kurallar

RADYO1959 İLKE VE KURALLARI

I-TANIMLAR

Aşağıda belirtilen ilkeler ve kurallar  Radyo1959 yayınları ile  Radyo1959 un denetiminde bulunan site, web sayfası, blog, sosyal medya grupları ve beğeni sayfalarını kapsamaktadır. Radyo1959 gruplarına ve sayfalarına katılan, radyo yayınlarını dinleyen, radyo ana sayfalarına üye olan herkes ve Radyo1959 ’da görev alan Yönetici, üye ve DJ’ler bu ilkeleri kabul etmiş sayılır.

Bu belgede yer alan “Web Sitesi” “Site” değimleri Radyo1959 organizasyonuna ait olan

www.radyo1959.com, 

radyo1959.com

www.radyo1959.org

radyo1959.org

www.facebook.com/radyo1959

www.facebook.com/groups/radyo1959

www.twitter.com/radyo1959

www.youtube.com/user/radyo1959

www.youtube.com/user/1959dogumlular

www.vimeo.com/radyo1959

https://plus.google.com/+RadyoEllidokuz

www.radyo1959.com/istekhatti

Ve benzeri, alan adlarında ve alt alan adlarında faaliyet gösteren sitelerini ve tüm platformlarını kapsamaktadır.

II- İÇERİK

1. GENEL İLKELER

RADYO1959 Sayfaları, ilkesel olarak, ortak paydası müzik olan sayfalardır. Müziğin geliştirilmesi, yozluktan kurtarılması ve tanıtılması amacıyla gerek radyo gerekse tanımlarda belirtilen web sayfalarında, ilkelerine uyan her tür müziği ve müzikle ilgili tartışma, sohbet, bilgilendirme içerikli yazıları paylaşır, paylaşılmasına olanak sağlar. Radyo1959 sayfaları prensip olarak  siyasi içerikli  tartışmaların  yapıldığı  alanlar değildir.  Radyo ilkeleriyle bağdaşmayan hiçbir  siyasi, sosyal içerikli yazıya izin verilmez. Ancak Radyo1959 ülke ve dünya gündeminden de kendini soyutlamaz. Radyo1959 hiç bir doktrin veya “izm”in arkasından gitmez. Bir siyasi düşünceyle yaftalayamaz. Belirli bir kişinin, siyasi görüşün, partinin düşüncelerini savunmaz. Esas aldığı tek değer, tek siyasi düşünce Evrenselliktir. Radyo emekçileri, görevlileri ve DJ’ler, Radyo1959 kuruluşlarında ve sitelerinde kendi dinini, ırkını, milletini, siyasi görüşlerini, ailesini, çevresini bağlı bulunduğu, sempatizanı veya üyesi olduğu siyasi kuruluşu, yapılanmayı öven, tanıtan yayın, propaganda ve paylaşım yapamazlar. Radyo1959 platformlarında siyasi tartışmalara ve polemiklere girmezler. Kendi şahsi profillerinde veya radyo platformlarında yaptıkları paylaşım radyonun görüşü veya bakış açısı olarak lanse edilemez. Radyo hakkında resmi açıklamada bulunacak tek yetkili radyo kurucusudur. Onun yaptığı açıklamalar radyo tüzel kişiliğini bağlar niteliktedir.

2. ŞİDDET

Radyo1959, KİM TARAFINDAN, KİME KARŞI, NE AMAÇLA YAPILIRSA YAPILSIN HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIDIR. Yayınlarında, sayfalarında, şiddeti, eziyeti, zulmü öven şarkı ve demeçler yer almaz.

3. AYRIMCILIK

Radyo1959 her türlü AYRIMCILIĞA, ÖTEKİLEŞTİRMEYE karşıdır.

Grubunda, yayınlarında; hiçbir şekilde din, dil, ırk, ülke, renk, biçim, millet, sınıf, kültür, cinsiyet siyasi görüş ve doktrin  ayrımcılığı yapmaz. Aynı şekilde bir başkasının  veya kendisinin mensubu olduğu; din, dil, ırk, ülke, renk, biçim, millet, sınıf, kültür, cinsiyet siyasi görüş ve doktrini ÖVEN, LANETLEYEN, YARGILAYAN, AŞAĞILAYAN, HAKARET EDEN, paylaşımlar, yorumlar ve yayınlar yapamaz. Radyo1959   sayfalarında bu türden paylaşımların, yorumların yapılmasına kesinlikle izin vermez. Bu tür paylaşımlar ve yorumlar sahibine haber verme zorunluluğu olmadan yöneticilerimiz tarafından derhal silinir. İlgililer uyarılır.

Bu tür yayın ve paylaşımlara ısrarla devam eden kişilerin üyeliği Radyo1959 ve kontrolünde olan tüm sanal platformlarda sona erdirilir.

4. KİŞİSEL HAKLAR, İNSAN İLİŞKİLERİ, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ, HASSASİYETLER

 1. Radyo1959 kişi haklarına ve kişilerin özel yaşamlarına saygılıdır. Özel hayatları deşifre etmez, insanlar arasındaki ilişkiler, çekişmeler, husumetler, konumuz dışıdır, kişilere hakaret aşağılama, yargılama, kategorize etme, sınıflandırma içeren, onların özel hayatlarını, ilişkilerini alenen deşifre eden yayınlar, yorumlar ve paylaşımlar yapmaz, yaptırmaz.  Kişilerin özel hayatına saygılı olduğu gibi, saygı duyulmasını sağlamakla da mükelleftir. Kişiye özel (Sevgiliye, eşe, dosta, arkadaşa, aileye yönelik) yayın ve paylaşım yapmaz, Radyo Sayfalarında yapılan bu tür paylaşımlar, yorumlar ile ilgili olarak sorumluluk paylaşım sahibine aittir. Kişiler arasındaki Hukuki süreçler ile ilgili olarak Adli Makamlarca talep edilecek bilgiler, paylaşanın kimlikleri ilgili Makamlara intikal ettirilir. Radyo1959 yöneticileri ve DJ’leri bundan sorumlu tutulamazlar.
 2. Radyo1959 yayınlarında, sanal ortamlarında ve gruplarında; Kitlelerin, farklı kişisel görüşlerin, siyasi grupların, doktrinlerin, HASSASİYETLERİNE, İNANDIKLARI DEĞERLERE, ÖNEM VERDİKLERİ LİDERLERİNE, KİŞİ VE KURULUŞLARINA, KÜLTÜR ve AHLAKİ DEĞERLERİNE yönelik aşağılama, hakaret, alay ve saygısızlık içeren, bu düşüncelerin taraftarlarını rahatsız edecek, grubun huzurunu, istikrarını bozacak, husumet ve tartışma yaratacak, üyeleri ve ve bağlı bulundukları grupları rencide edecek yayın, yorum ve paylaşım yapılamaz. Bu paylaşımlar, yorumlar yine sahibine haber vermeksizin derhal silinir. İlgililer uyarılır. Israr etmeleri halinde Radyo1959 sanal ortamlarından ilişikleri kesilir.
 3. Radyo1959 her bireyin hassasiyetlerine, görüş ve düşüncesine saygı duymayı ilke edinmiştir. Özgürlüğümüz, bir başka bireyin özgürlüğünün başladığı yerde biter. Üyelerimizin de bu doğrultuda davranmaları,paylaşımlarında,yorumlarında gerekli dikkati, hassasiyeti ve itinayı göstermeleri beklentimizdir. Ancak manifestomuzda da belirtildiği gibi bu duruşumuz “İnsanlık düşmanı” olarak nitelendirdiğimiz görüş ve düşüncelere saygı duymamızı da gerektirmez.
 4. Bu bağlamda Radyo1959 sanal ortamlarında, sanal gruplarında üyeler, diğer üyelerin yaptığı paylaşımları, yorumları kişisel olarak engelleme, yargılama, suçlama, kaldırılması yönünde müdahale etme, kaldırılmasını alenen isteme veya telkinde bulunma yetkisine sahip değildirler. Bu yetki sadece ve sadece yönetime aittir. Rahatsız edici bulunan paylaşımlar, yorumlar gerekçesi ile birlikte yönetime bildirilir. İçeriğin kaldırılıp kaldırılmaması konusunu Yönetim karara bağlar. Şikayet sahibinin kimliği kesinlikle açıklanmaz.
 5. Dinleyiciler, grup üyeleri, üçüncü şahıslar veya radyo kadrosunun özel mesajları açık ortamda yayınlanamaz. Bu özel mesajlara atıfta bulunulamaz, kısmen veya tamamen içeriği açıklanmaz, imalarda bulunulamaz. Deşifre edilemez. Bunu yapan üye gruptan derhal çıkartılır ilgili paylaşım derhal silinir. Özel yazışmaların gizliliği esastır. Gerekirse bunu yapanlar hakkında özel yazışmaların, haberleşmenin gizliliğini açığa vurduğu gerekçesi ile adli makamlara suç duyurusunda bulunularak yapan kişinin ip numarası, kimliği paylaşımın içeriği ilgili adli kurumlara verilir. Radyo yönetimi bundan sorumlu tutulamaz.
 6. Dinleyiciler IP numaralarının  kişisel güvenlik açısından radyo ile ilgili programlarda ve sitelerimizde görüneceğini bilirler ve istek mesajlarının radyo ana sayfasında yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar. Uygun içerikli olmayan mesajlar, mesaj içeriğine göre ilgili mercilere bildirilebileceği gibi kişinin tanımlarda belirtilen radyo sayfa ve sitelerinden çıkarılmasını gerektirir.

Ayrıca gizlilik ilkelerimizi okumak için Gizlilik Politikamız sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

5. MÜZİĞE, SANATA VE SANATÇIYA BAKIŞ

Kültürün yozlaşması sonucu  ortaya çıkan yaşam biçimine hitap ettiği düşünülen arabesk, taverna, fantezi müzik türleri ilkesel olarak  Radyo1959 ’da çalınamaz.

Radyo1959 müziğe ve arabesk sanatçıya değil bu müziğin temsil ettiği yaşam biçimine ve kültüre karşıdır. Radyo1959, tüm sanatçıları, müzisyenleri, siyasi görüşü, politik tercihleri, yaşam biçimi, özel hayatı gibi kıstaslarla değerlendirmez yalnızca  bu müzisyenlerin Radyo ilkelerine aykırı eserleri yayınlanmaz.

Radyo1959, medyada popüler olma şansına sahip olamamış, ilke ve kurallarına uygun kriterlere sahip, amatör, profesyonel, yeni, eski tüm grupları, şarkıcıları, müzisyenleri, sanatçıları destekler. Onları karşılıksız olarak yayınlarına alır, eserlerini yayımlar ve paylaşır. Röportajlar yapar ve tanıtımlarına katkıda bulunur. Bunun için maddi çıkar talep etmez.

6. YAYINLAR VE YAYINCILAR

Radyo1959 Kaliteyi esas alır. DJ’ler kendilerine yönelik kendilerini öven kişisel yayınlar yapmaz. Müzikte ve yayında kaliteyi amaçlar. Bir DJ in ilke ve kurallara uygun yayın yapmaması tüm radyoya mal edilemez. Dinleyici rahatsız olduğu yayınları ve DJ’leri yönetime şikayet etme hak ve yetkisine sahiptir.

Radyo1959’da yayınlanan her türlü program ve yayın kaydı hakları Radyo1959’a aittir. Yayın yapımcısı veya yayını yapan DJ, Radyo1959’da görev almakla bu hakkı Radyo1959’a devretmiş olur. Radyo Yayıncıları Radyo1959 Yönetiminin izni olmadan yaptıkları yayınları başka bir radyoda yayınlayamazlar. DJ’ler yaptıkları hatalardan dolayı sadece radyo yönetimine karşı sorumludurlar. Radyo gruplarında açık ortamda DJ’lerin kişilik haklarına saldırı yapılmasına, haksız eleştirilmelerine ve yargılanmalarına izin verilmez. DJ’lere gelen eleştirilere yönetim cevap verir. Ancak eleştirilen veya kişisel saldırıya maruz kalan üye ve radyo emekçilerinin cevap haklarına saygı duyulur. Cevap hakkı tanınır.

7. RADYO1959 SOSYAL MEDYA HESAPLARI, SAYFALARI, GRUPLARI

Radyo gruplarında, sayfalarındaki paylaşımlar, yorumlar, Radyo1959 manifesotusuna, ilke ve kurallarına aykırı içerik veya küfür ve hakaret içermedikçe silinemez, Eleştiri yapan üye gruptan çıkartılmaz. Grubu terk eden, gruptan çıkartılan üyeler veya radyodan ayrılan, grubu terk eden radyo emekçileri hakkında Radyo1959 sayfalarında eleştiri yapılmaz, arkalarından konuşulmasına, yerilmelerine, rencide edilmelerine kesinlikle izin verilmez. Gözden kaçırılarak böyle bir durum oluşmuş ve genele yansımış ise, gruptan çıkartılan veya ayrılan üyeye gruba tekrar üye olması sağlanarak cevap hakkı tanınmalıdır.
Radyo1959 sayfalarında gruplarında sahte (fake) kimlikle girilmesine, birden fazla kimlik kullanılmasına izin vermez. Bu tür üyelikler tespit edildiği anda önceden uyarılmaksızın üyelikleri silinir.

Radyo1959 Sosyal Medya hesaplarından üyelerin geçici veya sürekli olarak çıkartılmaları aşağıdaki koşullar gerçekleştiğinde yönetimin takdiri ile sağlanır.

 1. Yapılan uyarıya rağmen sosyal medya hesaplarımızda Radyo1959 Manifesto ve ilkelerine aykırı paylaşım yapmakta ısrar edenler.
 2. Grup ve sayfa üyelerine, radyo emekçilerine yönelik küfür, hakaret, aşağılama içeren yorum ve paylaşımlarda bulunanlar,
 3. Grup ve sayfalarımızda sebebi veya amacı ne olursa olsun, her türlü özel, kişisel mesajları, bilgileri yayınlayanlar, deşifre edenler.
 4. Radyo1959 gruplarına (fake) sahte isim veya rumuz (nick) ile girenler. Birden fazla kimlik kullananlar. Profillerinde gerçek dışı kişisel bilgiler ihtiva ettiği anlaşılan hesaplar.
 5. Radyo1959’un Sosyal Medya hesaplarında sürekli huzursuzluk yaratarak,gruplaşma, tartışma ve kavga ortamı yaratanlar, üyeleri kışkırtıcı, aşağılayıcı, ötekileştirici tutum ve tavır içerisinde bulunanlar.
 6. Şahsi profillerinde (süreklilik arz etmesi koşuluyla) Radyo1959 manifestolarına, ilke ve kurallarına aykırı içerik yayınlayanlar.
 7. Grup ve sayfa üyelerini özel mesajlarla taciz edenler, rahatsız edenler, küfür ve hakaret içeren mesajlar yazanlar, profil arkadaşlığı için ısrar edenler.
 8. Tüm uyarılara rağmen evrensel etik kurallar dışında davrananlar… Argo, düzeysiz, cinsellik içeren paylaşımlar yapanlar.
 9. Gruba ve sayfalara sürekli olarak virüs, malware, spam, asparagas haber içeren paylaşımlar gönderenler.
 10. Grup ve sayfalara, tüm uyarılara rağmen sürekli kişisel firmalarının, ürünlerinin, web sitelerinin, bloglarının reklamını yapmakta ısrar edenler. grubu ve sayfaları sadece kazanç ve reklam aracı olarak görenler.
  Yönetimin kararı ile geçici veya sürekli olarak üyeliğine son verilir.

8. DİNLEYİCİ HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Radyo1959 dinleyicileri eşit haklara sahiptirler. Dinleyiciler arasında hiç bir şekilde ayrım yapılamaz. Kollanıp, korunamaz, ötekileştirip, dışlanamaz. Yayınlarda dinleyicilere saygı esastır. Radyo1959 grubunun tüm üyeleri, dinleyicileri diğer bir üyeye ve dinleyiciye karşı saygı ve sevgi kuralları içerisinde yaklaşmalıdır. Aynı şekilde dinleyicilerin de yayın yapan DJ’in emeğine saygı duymak zorundadırlar. DJ ler eleştirilebilir, ancak DJ lerin aşağılanmasına, yargılanmasına, hakaret ve küfür edilmesine, kişilik haklarının çiğnenmesine kesinlikle izin verilmez. İstek programlarındaki dinleyici mesajları, hakaret küfür ve aşağılama, Radyo1959 manifestosuna, ilke ve kurallarına aykırılık içermedikçe DJ tarafından yayımlanır.

9. GELİR ve REKLAM

Radyo1959 hiç bir şekilde yayınlarından gelir elde etmez. Radyo1959 ‘u maddi çıkar için kullanmaz. Üyelerinden aidat veya bağış toplamaz. Herhangi bir kişi veya kurum için bağış ve yardım toplamaz. Buna aracı olmaz. Tamamıyla ücretsiz hizmet veren bir kuruluştur.

Radyo1959 ücretli veya ücretsiz olarak ticari kuruluşlardan reklam almaz. Bir ürünü veya hizmeti övecek, reklam yerine geçecek yayınlar yapmaz.

Ancak istisnai olarak; ilgi alanına girsin girmesin, ilke ve kurallarına uygun evrensel anlamda önemli gördüğü sosyal, kültürel ve toplumsal organizasyonları, etkinlikleri, toplulukları, toplantıları, kamu yararı güden kuruluşları, insani yardım kuruluşlarını destekler, onları tanıtır. Festival, etkinlik veya toplantılarını duyurur. İnsan haklarına yönelik yardım ve bağış kampanyalarını destekler, duyurusunu yapar.

Radyo1959 platformlarında, sitelerinde, sosyal medya gruplarında ticari reklam yapan üyelerin reklamları haber verilmeksizin silinir. Üye ikaz edilir. Tekerrür ettirenlerin üyelikleri sona erdirilir.

10. ÇEŞİTLİ HAKLARA BAKIŞ

a) İnsan Hakları

Radyo1959   insan hakları savunucusudur. Radyo1959 yayın ve sayfalarında  hiçbir şekilde insan haklarına aykırı yayın ve paylaşım yapılamayacağı gibi  gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda insan haklarına yönelik her türden ihlali deşifre eder ve kınar. Radyo1959  “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’”in tüm maddelerini koşulsuz kabul eder. Ona uygun hareket eder. Radyo1959 için esas olan, kutsal olan “İNSAN”dır. Kadınların, çocukların ve engellilerin haklarını savunmayı görev olarak üstlenir. Cinsel tercihlere ve kimliklere saygı duyar. Hiç kimseyi ötekileştirmez. Yargılamaz. Emekçilerin hakkını savunur. Tüm bu unsurların haklı taleplerini topluma sunmalarına aracı olur.

b) Hayvan Hakları

Radyo1959 Hayvan hakları savunucusudur. Hayvanlar aleyhine işlenen suçları deşifre eder. Hayvanların korunması ve sevilmesi için elinden gelen gayreti gösterir.

c) Çevre Hakkı

Radyo1959 Çevre dostudur. Çevreyi kirleten, gezegeni yaşanmaz hale getiren her türlü girişime karşı çıkar. Bu tür girişimleri destekleyen yayın yapmaz, radyo sayfalarında bu tür paylaşım yapılmasına izin vermez.

11. BARIŞA KATKI

Radyo1959 Barış Savunucusudur. Savaşa karşıdır. Savaşı destekleyen, yücelten, öven, savaş kışkırtıcılığı yapan yayın ve paylaşımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Barışı savunan, ulusal ve uluslararası alanda barış adına yapılan her girişim ve çalışma desteklenir.

12. HABER VE PAYLAŞIM DOĞRULUĞU

Sosyal medyada, basında yayımlanan ve doğru olduğu kesinleşmemiş hiçbir haber ve paylaşım Radyo1959 ’da yayınlanmaz. Radyo1959 sayfalarında paylaşılamaz.

III- SORUMLULUK

Radyoda ve radyo sayfalarında yapılan her türlü:
Paylaşımlardan, yayımlanan yazı ve makalelerden, radyoda yapılan yayınlardan, herkes yasalara karşı kişisel olarak sorumludur. Radyo yönetimi ve sayfa sahipleri bunlardan sorumlu tutulamaz.

Radyo1959 da yayımlanan müzikler, kısıtlı bir kitleye ve sanatçıları, çalışmalarını ve albümünü tanıtımına yönelik olarak yayımlanmaktadır. Sanatçıların tüm albümlerini dinlemek, sanatçıyı desteklemek adına albümlerinin yasal kopyaları Müzik Marketlerden satın alınmalıdır. Radyo1959 siteleri, sosyal paylaşım ve web sayfalarında kesinlikle MP3 veya benzeri türde dijital formda eser paylaşımı yapmaz, yaptırtmaz. Bu eserleri dijital olarak, indirilebilir halde siteleri ve gruplarında bulundurulmasına ve dağıtılmasına izin vermez. Bu eserlerden çıkar ve reklam geliri elde etmez,

Radyo yayınlarını dinleyen ve radyo web sitelerine giren herkes bu koşulları kabul etmiş sayılır. Koşulları kabul etmeyenler  TANIMLAR başlığında belirtilen alanlardan çıkabilirler.

Bu şartların okunmamış olmasından veya okumuş olup da bunlara uygun davranılmamasından kaynaklanabilecek  her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerle ilgili olarak, radyo1959 ismi ile başlayan, org, .net ve benzeri son ek ile biten bütün sitelerinin, Radyo1959 ‘un facebook, Twitter, Youtube, Pinterest gibi sosyal medya gruplarını ve sayfalarının yöneticilerinin, sahiplerinin ve/veya bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Radyo1959 ‘un yetkilendirdiği ve görevlendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Radyo1959 web sitelerinde, sosyal medya sayfa ve gruplarında yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan dolayı Radyo1959 siteleri yöneticilerinin ve sahiplerinin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Radyo1959 Web sitelerini ziyaret edenler, sosyal medyada yer alan gruplara, sayfalara üye olanlar, takip edenler bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
Bu ilke ve kurallar Radyo1959 yöneticileri tarafından yürütülür.

 

Radyo1959 Site ve Grup Yönetimi